^ Do góry
facebook

Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1

30 września w Szprotawskim Domu Kultury odbyła się szczególna uroczystość, której bohaterami byli pierwszoklasiści. W obecności rodziców i zaproszonych gości dzieci złożyły uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkoły. Po ślubowaniu każde dziecko zostało pasowane na ucznia. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Jadwiga Zarzeczna-Rosół w asyście króla Maciusia, bohatera stworzonego przez Janusza Korczaka - patrona Szkoły Podstawowej nr 1.

Czytaj więcej: Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1