^ Do góry
facebook

Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Rekordowe wyniki egzaminu klasy III A Gimnazjum nr 1 w Szprotawie

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2026/2017 w Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie dokonano analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, który w ocenie rodziców, nauczycieli i samych uczniów wypadł nadzwyczaj dobrze. Przy wyjątkowo wysokich średnich wynikach czterech klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Szprotawie na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa IIIA, której wyniki i osiągnięcia egzaminacyjne są rekordowe i znacznie przewyższają średnie wartości uzyskane przez inne klasy i szkoły w powiecie, województwie i kraju. Klasa III A, w której realizowane były dodatkowe godziny języka angielskiego w liczbie 5 tygodniowo, może być w porównaniu z innymi klasami dwujęzycznych szkół czy społecznych gimnazjów w mieście i okolicy, wypada znacznie lepiej i zajęłaby pierwsze miejsce w rankingach. Uczniowie tej klasy w każdej części egzaminu gimnazjalnego zdobyli wyższe wartości procentowe:

 

J. ang.

PP

J. ang.

PR

Historia i WOS J. polski Matem.

Przedm.

przyr.

J. niem. PP

J. niem.

PR

Kl. III A 89,52 82,82 72,15 75,77 65,15 65,65 71,60 82,00
gmina 65,74 51,14 50,51 59,81 35,41 44,31 42,61 37,37
powiat 63,86 46,73 54,52 63,46 39,64 48,33 48,40 37,71
woj. 65,18 50,57 57,12 67,12 44,74 50,64 57,16 35,38
kraj 67,00 49,00 59,00 69,00 47,00 52,00 54,00 41,00

Tak duży sukces klasy i szkoły oraz rekordowe wyniki nie byłyby możliwe, gdyby nie starania dyrekcji o dodatkową liczbę godzin z wiodących przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności. To również wpływ nowatorskich metod oraz sposobów nauczania i oceniania, jak i indywidualnego podmiotowego podejścia do każdego ucznia w Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie.

„ZUS – zawsze jest na plus”

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Szprotawie przystąpili to ciekawego projektu edukacyjnego zaproponowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program skierowany był do uczniów, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Lekcje i warsztaty przeprowadzone z zakresu ubezpieczeń społecznych miały zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu było budowanie świadomości młodego pokolenia o wadze ubezpieczeń społecznych. Akcja zakończyła się stworzeniem piosenki „ZUS – zawsze jest na plus” do której słowa i muzykę  napisali sami uczniowie. Zapraszamy wszystkich do jej wysłuchania.Egzamin na kartę rowerową

08.06.2017r. był ważnym dniem dla naszych czwartoklasistów, ponieważ uczniowie zdawali egzamin na kartę rowerową. Najpierw teoria, później praktyka. Wszyscy zdali go świetnie, bez żadnych błędów. Dodatkową atrakcją dla zdających było wspólne pieczenie kiełbasek w ognisku. Była radość i satysfakcja ze zdanego egzaminu. Na koniec tego wspaniałego dnia odbył się wyścig rowerowy. Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy!

Wierszem malowane

Uczeń klasy IIC SP1 w Szprotawie, Damian Janowski zajął pierwsze miejsce w gminnym konkursie plastycznym pt. ”Wierszem malowane” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Lesznie Górnym. Celem konkursu było promowanie twórczości Jana Brzechwy. Serdecznie gratulujemy.

Czwartoklasiści na wycieczce

W dniach 19-20.06. br. odbyła się wycieczka do Torunia klas IV a, IV b, IV d. Uczniowie zachwycili się pięknym nadwiślańskim miastem, pełnym wielu zabytków tj. krzywa wieża, dom Kopernika, stare miasto. Wieczorem czwartoklasiści obejrzeli ciekawy seans w planetarium. Dzień drugi również był niesamowity. Dzieci stały się czeladnikami i wyrabiały swoje pierniczki w czasie warsztatów pieczenia pierników. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie miasta Gniezno -pierwszej stolicy Polski, a następnie  przeprawa promem na wyspę Ostrów Lednicki. To tutaj uczniowie mogli zobaczyć pierwszą osadę Mieszka I. Wrażeń i radości nie było końca. Wycieczka ta na długo pozostanie w pamięci każdego czwartoklasisty.