^ Do góry
facebook

Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.zs1szprotawa.pl

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie „Wyprawka szkolnaa” w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:

1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej

2) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2015/2016